Hva er en flyttemelding?

En flyttemelding er egentlig ikke noe mer enn en beskjed om at noen har flyttet. Hvordan man sender inn en flyttemelding er avhengig av hvem du sender til. Venner og familie vil sette pris på en enkel sms, men det vil kanskje ikke forsikringsselskapet ditt.

De fleste selskaper som du har et kundeforhold til ønsker å få adresseendring skriftlig. Enten det er et elektronisk skjema på nett, et papirskjema som du fyller ut og sender inn, eller en enkel e-post. Men en rask telefon kan også i noen tilfeller være nok.

Elektroniske skjemaer

Å gjøre alt på nett er det enkleste. Det hovedsakelig to skjemaer du trenger å sende inn og for hver av disse finnes det egne skjemaer.

1. Adresseendring til selskaper og organisasjoner der du er kunde eller medlem.

2. Melding om flytting til Folkeregisteret på Skatteetaten.no. Selve flyttemeldingsskjema er noe du fyller ut på altinn.no.

Papirskjemaer

Til Folkeregisteret kan du melde om flytting ved å møte opp på ditt lokale skattekontor og fylle ut riktig skjema.

Før kunne man få blanke flyttemeldinger som man kunne fylle ut og sende til alle sine kontakter og kundeforhold. Disse har Posten Norge og Skatteetaten sluttet med. På Flytteportalen kan man fortsatt kjøpe blanke flyttemeldinger hvis man ønsker det.

Det å sende inn papirskjemaer til de selskapene man har et kundeforhold til kan derimot bli mer tidkrevende. Det er absolutt det beste å melde adresseendring hos Flytteportalen. Der fyller du ut flyttemeldingen din èn gang for å så velge hvem som skal motta den.