Hvordan sender jeg flyttemelding?

En flyttemelding er egentlig ikke noe mer enn en beskjed om at noen har flyttet. Hvordan man sender inn en flyttemelding er avhengig av hvem du sender til. Venner og familie vil sette pris på en enkel sms, men det vil kanskje ikke forsikringsselskapet ditt.

De fleste selskaper som du har et kundeforhold til ønsker å få adresseendring skriftlig. Enten det er et elektronisk skjema på nett, et papirskjema som du fyller ut og sender inn, eller en enkel e-post.

Elektroniske skjemaer

Det er nok det enkleste. Det hovedsakelig to skjemaer du trenger å sende inn, siden det er i hovedsakto som har behov for din nye adresse. Det er Folkeregisteret og de selskapene du har et kundeforhold til. For hver av disse finnes det egne skjemaer.

Send flyttemelding til Folkeregisteret.

Send flyttemelding til dine kundeforhold.

Papirskjemaer

Har man ikke tilgang til internett kan man få papirversjon av flyttemeldingsskjema som man kan levere skriftlig til Folkeregisteret. Det å sende inn papirskjemaer til de selskapene man har et kundeforhold til kan derimot bli mer tidkrevende, selv om du har laget et standard brev til alle. Det enkleste vil uansett være å benytte seg av den elektroniske adresseendringstjenesten til Flytteportalen.

SMS og telefon

Fungerer strålende til venner og familie, men det er egentlig det. Det kan i noen tilfeller være tilstrekkelig med en telefon til noen av selskapene du har et kundeforhold til, men vil være tungvint i lengden.